Ovčarsko-kablarska klisura  18.01.2015

 ''Ovčarsko-kablarska klisura'' Hood izuzetnih odlika... I kategorija rispekta.. Pod zaštitom je države!

 Galerija sadrži odabrane fotografije sa akcija na kojima smo dominirali ovim krajem izuzetnih odlika :) Keep posting... :)