Direktno iz Hood-a

KOPRIVA (Urtica dioica L.)

Narodni nazivi

Žariga, žarulja, žegavica, žeža, žigovica, koprva, obična kopriva, pasja kopriva, pasja kupina, pitoma kopriva, kopriva.

Istorijat

Koprivu su još stari Rimljani cenili kao hranu i kao lek. Ona je od vajkada služila siromašnima kao prva prolećna ''zdrava zelena hrana'' umesto spanaća koga su...»

ŠUMSKA JAGODA – Fragaria sp.

Narodni nazivi

Vodolješka, divlja jagoda, jagodica, jagodinjača, mamica, petoprsna kupljenica, pozemljuša, rdeća jagoda, rumena malina, smokvica, sunce, troskva, spelju troskva, fragula, crvena jagoda...

Istorijat

Šumska jagoda je još u praistoriji, u neolitsko doba rasla u mnogim predelima...»

MALINA (Rubus idaeus L.)

 Narodni nazivi

Jagodnjak, malina planinska, malinjek, maljuga, muraga, plasmika, sunica, himper, crvena jagoda, crvena kupina, črlena kupina...

Istorijat

Malina je jedna od najukusnijih i najmirisnijih plodova, koje su prema predanju otkrili grčki bogovi na brdu Ida. Svi su bili veoma zahvalni za ukusne bobice Rubus...»

Jabuka (Pirus malus L.)

Narodni nazivi

Diva jabolka, divljača, divlja jabuka, divljaka, divljakinja, jabučić...

Istorijat

Jabuka je voće vezano za mnoge legende, kao što je ona o Adamu i Evi i jabuci kao zabranjenom voću ili o lepim Atlasovim kćerima i jabukama koje su rađele zlatne lodove. Čuvao ih je zmaj sa sto glava koga je Herkul...»

ORAH (Juglans regia L.)

Narodni nazivi

Arh, bijeli orah, lakši orah, ora, oraj, orak, oreh, orijeh, orijev, urev...

Istorijat

Orah potiče iz Srednje Azije tj. iz Persije, odakle je preko Grčke gde su ga zvali ''kraljevski orah'' donet u Srednju evropu. U Italiji i Francuskoj je pronađen u sojenicama još iz kamenog doba.

Prve zapise...»

tinktura-od-sremuša

 SREMUŠ - Allium ursinum

Drugi nazivi: divlji luk, divlji cešnjak, sremus, srijemus, cremos

  • Opis biljke: Cveta belim štitastim cvetovima, duguljastim listovima, intenzivno zelene boje. Protrlja li se bilo koji deo biljke medju prstima, oseti se karakteristični miris na beli luk.

    Listovi...»